Pourquoi vous avez intégré ASACRHA

En 2016, une de mes anciennes camarades me parlat d’Asacrha,de sa structure,de sa mission et de son objectif; j’ai tout suite compris que cette jeune association allait me donner la possibilité d’aider les jeunes haitiens en faisant du bénévolat dans le secteur de l’éducation et franchement lorsque Asacra m’a ouvert ses portes pour cette grande aventure jusqu’ici satisfaisante,je me suis donné à fond civiquement dans la societé Haitenne. Leslie Rock Dupervil

Mwen rantre nan Asacrha paske mwen te vle rejwenn tout zanmi mwen yo ke mwen pa te wè lontan,paske mwen renmen lespri pozitif ak solidarite ki degaje a,mwen renmen misyon ak vizyon asosyasyon an,se premye group ke mwen entegre ki jiskounye a fèm fyè et satisfè de sa ki deja realize yo. Aprè Asacrha mwen pa bezwen lòt asosyasyon paske nou! Toujours plus haut! Antonina Abdallah

Every student I’ve met who have been to CRA ( College Roger Anglade) has that sense of pride when we meet each other again after high school. I spent my youth attending CRA and I’m forever grateful for the people I’ve met there. When I was approach by one of my old schoolmate about the existence of this association, and was shown the amazing work they started doing, I quickly decided to be part. The idea of being reunited with a group of people who share the same passion as I do  was enough to get me on board. I believe we can do wonder when we do instill hope in our life over Fear, unity over division. Anyhow, a group of classmates willing to bring about positive change into our community was no way going to left unnoticed. I would gladly recommend other alumni of CRA who are searching for ways to make an impact in our society to come join us. We could do it together as one. Forever Connected! Schelomi Etienne

Regroupe anpil ansyen camarad se yon bèl initiativ paske nou ka change idé nou epi pataje vizyon ak misyon asosyasyon an. Nou reyini ansanm pou nou ede youn lòt epi tou patisipe nan kelkeswa pwojè k’ap chanje lavi timoun lekòl yo, se poutèt sa ki fè mwen nan Asacrha. Karlheinz Gracia

Dès que j’ai été informée par l’une de mes anciennes camarades et amie Karthiana Jean François du but de l’association, tout de suite je me sentais concernée et prête à emboiter le pas. L’acceuil chaleureux et amical que j’ai reçu fut exceptionnel. Tendre la main à un enfant pour l’education de mon cher Haïti, aider un prochain à se relever sont à la base de ma motivation à faire partie prenante d’ASACRHA. En tant que membre de l’association je suis fière et j’ai une énorme joie de dire oui je suis membre d’ASACRHA. Nedjie Pascal Direny Michaud

Se yon plezi pou mwen te  fè pati Asacrha. Nou kite stad zanmi an kounya se yon gwo fanmi nou ye.Yon gwoup ansyen zanmi lekòl mete tèt yo ansanm pou nou pataje yon menm vizyon ak travay ansanm pou nou ede timoun lekòl ak peyi nou. Mwen pa kache di nou ke Asacrha se yon asosyasyon ki pwogresis,ki pwomèt anpil bagay pou l’avni.Taine Joseph

The meeting of my fellow alumni on whatsapp was about reminiscing on great time in CRA and to also learn about our journey in life. Our main focus is to bring about some reform into the school system, and the public health. In my opinion these are a few among a list of what’s lacking in the development of our country. We have chosen a path that is bigger than all of us, we have gathered for a purpose, hence why I joined this association (ASACRHA). Through this association we have strengthened as individuals and as a group. It has given us a new perspective on life, it help focus not only on ourselves but also on helping one another. I am grateful that being part of this association i’m surrounded by a great people. I’m also happy to say the active committee is doing an amazing job to keep this association moving in the right direction. Vince Colas

Mwen fè tout etid prime ak segondè mwen nan CRA ansanm ak anpil lòt kondisip nou arrive kreye ASACRHA. Pou mwen,asosyasyon sa se yon plan d’atak imanitè  poun kontribiye moso pa moso nan rekonstriksyon peyi Dayiti nan plizyè nivo tankou edikasyon,sante elatrye. Mwen rejwenn ASACRHA paske mwen deside travay avek lòt pwofesyonèl parey mwen paske nou pataje menm viziyon ki se prepare  yon Ayiti miyò,youn ki modèn paske fòk tout jenn timoun,granmoun ayisyen   rejwenn fyète yo nan peyi Dayiti. David J. Roche

Mwen rantre nan ASACRHA depi 2016 pa paske yo te fòse mwen men se paske mwen te wè bèl travay et lide ki t’ap travèse tout manb yo. Ede youn lòt,pote asistans nou nan sistèm edikatif Ayisyen an paske timoun yo se baz devlopman tout sosyete. Jiskaprezan mwen rete fyè de asosyasyon an paske nou pataje menm vizyon ak misyon .Si nou ta renmen oubyen swete wè yon chanjman pou peyi nou,mwen ankouraje nous davans pou nou pote kole ak ASACRHA et mwen garanti nou ke nou p’ap regrèt. Jasmine Occilant